UMass CSSA油麦地社区's Archiver

huluobosu 发表于 2010-7-20 11:50 PM

第一次自己做个视屏,

[i=s] 本帖最后由 huluobosu 于 2010-7-20 10:52 PM 编辑 [/i]

原创作品,技术略显毛糙
[url]http://www.youtube.com/watch?v=GhPdXbuJ-y0&amp[/url];hd=1

zhapollo 发表于 2010-7-21 09:33 AM

我还以为是自拍小电影呢……

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.