UMass CSSA油麦地社区's Archiver

兔纸 发表于 2012-4-25 12:08 AM

0.0 哈哈

[i=s] 本帖最后由 兔纸 于 2012-9-16 12:40 PM 编辑 [/i]

神马都木有..

kinglidragon 发表于 2012-4-25 10:17 PM

呼叫yubo

huangyubo 发表于 2012-4-25 11:30 PM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204216&ptid=21259]2#[/url] [i]kinglidragon[/i] [/b]
ca。。。。。 没车

Yiru 发表于 2012-4-26 01:46 AM

兔纸你是2012学年第一个奔的呀~~勇气可嘉~~

xftt505 发表于 2012-4-27 05:36 PM

[quote]回复  kinglidragon
ca。。。。。 没车
[size=2][color=#999999]huangyubo 发表于 2012-4-25 11:30 PM[/color] [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204219&ptid=21259][img]http://www.umasscssa.org/forum/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
yubo 我们抓紧攒一辆给你~

huangyubo 发表于 2012-4-27 10:30 PM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204336&ptid=21259]5#[/url] [i]xftt505[/i] [/b]
我去,你谁? 你的提议很不错。你们加油吧。

liuxzz 发表于 2012-4-28 12:15 PM

yubo赶紧地~

huangyubo 发表于 2012-4-29 08:13 PM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204428&ptid=21259]8#[/url] [i]luyulaile[/i] [/b]
大家都对我这么好呢。卢导,你既然有车,还是你去借吧。

huangyubo 发表于 2012-4-29 08:17 PM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204433&ptid=21259]11#[/url] [i]luyulaile[/i] [/b]
我去。你都代表组织了啊? 投票结束没。我给其他人投票去,把你比下去。

tanglusheng 发表于 2012-4-29 10:09 PM

果断出租我的小车啊,特别适合一对一接美女...

Juhong 发表于 2012-5-2 01:25 AM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204222&ptid=21259]4#[/url] [i]Yiru[/i] [/b]
你这头像不是也奔了吗

兔纸 发表于 2012-5-6 07:42 AM

0.0.....被骗了 木有人接..

哎..

兔纸 发表于 2012-5-6 08:18 AM

[img]http://b307.photo.store.qq.com/psb?/V10bcrqI1LKIJa/ln3wLNWAjH89n5qNQ1xvhLEpeit9Jcm2Zeld55PiukE!/b/YfYN*rZzEAAAYrY6Crd7EAAA[/img]


0.0
发个吓人的.........

Orientalali 发表于 2012-5-6 09:34 AM

新生入学,不用担心。到时会有组织安排的。

yyh217 发表于 2012-5-10 03:57 PM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204432&ptid=21259]10#[/url] [i]huangyubo[/i] [/b]


    需要的话我也可以借你车。

huangyubo 发表于 2012-5-10 11:58 PM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204785&ptid=21259]19#[/url] [i]yyh217[/i] [/b]
给你个建议,在国外,三不借。不借钱,不借车,不借老婆。

牧牧 发表于 2012-5-11 11:18 AM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=204796&ptid=21259]20#[/url] [i]huangyubo[/i] [/b]
还有科研成果!

在右 发表于 2012-5-25 08:48 PM

飘过

兔纸 发表于 2012-5-31 03:04 AM

[b]回复 [url=http://www.umasscssa.org/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=205182&ptid=21259]22#[/url] [i]在右[/i] [/b]


    妹纸 妹纸~~~~~~~

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.